Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Kaczy Dołek


Opis projektu

Projekt dotyczy zagospodarowania ciągu pieszego między ulicą Targową i Konopnicką. Projekt ,,Kaczy Dołek" ma na celu stworzenie przyjaznego i przyjemnego miejsca do wypoczynku dla wszystkich mieszkańców przemieszczających się pomiędzy dwoma dzielnicami miasta- Śródmieście i Południe. Miejsce to będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, integrujące i zachęcające do odpoczynku i ,,złapania oddechu" w gorące dni. Dzięki zastosowaniu innowacji i rozwiązań dospołecznych zostaną wykonane: ławki integrujące, ścieżka z nawierzchni przepuszczalnej oraz nasadzenia roślin miododajnych. Zwiększymy bioróżnorodność, zadbamy o małą retencję, i estetykę okolicy. Dzięki właściwym nasadzeniom ograniczymy konieczność koszenia trawy, co przyniesie oszczędności miastu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ścieżka z nawierzchnią naturalną z kruszywa łamanego 27m^2 ograniczona kostką kamienną 18x18 8 100 zł
2siedzisko dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową3 000 zł
3pergola12 000 zł
4materiał roślinny + wykonanie6 900 zł
Łącznie: 30 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Aktualne koszty związane z koszeniem i pielęgnacją trawy zostaną przeniesione na utrzymanie zieleni i ewentualną konserwację pergoli.

Miejsce zaniedbane i uczęszczane wymaga rewitalizacji

Załączniki

Rzut