Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. „Mądra zabawa”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu nr 8 w Malborku.


Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie miejsca zabaw dla dzieci w urządzenia o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnych urządzeń na plac zabaw do wielozmysłowego poznawania świata. Pozwoli to połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, kreatywności oraz myślenia przyczynowo skutkowego.
Zostaną usunięte stare elementy placu zabaw (Dwie piaskownice).
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z otoczenia oraz wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Korzystanie z placu zabaw przyczyni się między innymi do:
    • zapewnienia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci uwzględniając ich możliwości i zainteresowania;
    • stymulacji wszystkich zmysłów w naturalnym środowisku;
    • zaspakajania naturalnej potrzeby kreatywności u dzieci;
    • bezpiecznej i aktywnej zabawy na świeżym powietrzu;
    • rozwijania umiejętności współpracy, kreatywności, spontaniczności oraz nawiązywania relacji rówieśniczych;
    • pomocy rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Projekt zakłada instalację urządzeń naukowo sensorycznych:
Kuchnia błotna
Ściana do malowania (2 sztuki)
Panel sensoryczny (2 sztuki)
Szumiące rury
Peryskop
Panel muzyczny
Eko memory
Każde urządzenie posiada odpowiedni certyfikat.  Urządzenia posiadają tabliczkę informacyjną, która w informuję użytkowników  jakiś sposób należy korzystać z urządzeń.    
Efekty:
Przedszkole nr 8 w Malborku dysponuje sporym ogrodem, jednak ubogą, wieloletnią bazą sprzętową. Projekt obejmuje zakup nowoczesnego placu zabaw co znacznie uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i korzystnie wpłynie na rozwój dzieci. Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści:
    • jest miejscem spotkań całych rodzin z dziećmi, które w bezpieczny sposób mogłyby rozwijać swoją kreatywność, zaspokajać potrzeby zabawy i kontaktu z rówieśnikami;
    • sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy;
    • kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi;
    • zachęca dzieci i rodziców do aktywnego spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu;
    • podnosi atrakcyjność wśród mieszkańców
W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt zagospodarowania terenu. Projektant z planów zagospodarowania terenu usunie 2 piaskownice i naniesie z odpowiednim zachowaniem norm bezpieczeństwa 9 nowych urządzeń. Po wykonaniu projektu z terenu placu zabaw zdemontowane zostaną piaskownice. 9 nowo zakupionych urządzeń zostanie  zainstalowanych według planu zagospodarowania terenu. Po pracach montażowych teren zielony będzie wyrównany i zostanie zasiana trawa.
Projekt posiada akceptację Dyrektora Przedszkola nr 8 w Malborku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11. Plan zagospodarowania terenu12 300 zł
22. Usunięcie dwóch piaskownic 9 840 zł
33. Zakup urządzeń na plac zabaw81 750 zł
44. Transport i montaż urządzeń 16 150 zł
55. Prace ogrodnicze4 920 zł
Łącznie: 124 960 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Konserwacja raz w roku: 2 500 zł