Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Bandy do boisk treningowych i turniejowych


Opis projektu

Zadanie polega na:
- zakupie band modułowych do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 200x50 oraz 100x50
- konfiguracja band jest dowolna (dla przykładu można z nich zbudować dwa boiska o wymiarach 8m x5m lub jedno boisko 16m x9)

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych najmłodszych adeptów piłki nożnej na obiektach OSiR Malbork.
Piłka nożna cieszy się w naszym mieście coraz większą popularnością co potwierdzają kolejne zgłoszenia do grup naborowych dzieci w wieku już nawet 5 - 6 lat. Tworzenie kolejnych grup naborowych rok do roku wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów sprzętowych takich jak bramki, miniboiska do treningu i inne. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju najpopularniejszej dyscypliny sportowej w Polsce jaką jest piłka nożna. Odpowiada on wprost oczekiwaniom mieszkańców Malborka, którzy co roku zasilają szeregi Malborskich Klubów o kolejnych małych piłkarzy.

Zakupiony sprzęt sportowy zostanie przeznaczony do szkolenia najmłodszych grup młodzieżowych w Malborku.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów i rozwój sportu u dzieci i młodzieży od grup przedszkolnych i szkolnych. Motywowanie poprzez stworzenie  odpowiednio atrakcyjnych warunków szkolenia będzie alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego a tym samym służyć ma przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród najmłodszych mieszkańców naszego Miasta.
Wzbogacona w ten sposób oferta szkolenia ma stworzyć jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów oraz wyrównaniu szans dostępu do sportu.
Bandy będą mogły być wykorzystywane także poza terenem Ośrodka Sportu i Rekreacji np. do festynów miejskich itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Moduł prosty bandy do piłki nożnej – AZETX FOOTBALL50 Shark AL - łącznie 60 metrów21 300 zł
2Narożnik bandy do piłki nożnej 25 cm – AZETX FOOTBALL50 SHARK - 4 sztuki2 000 zł
3Bramki - 4 sztuki 160x1152 500 zł
4Łączniki do bramek - 8 sztuk3 200 zł
Łącznie: 29 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Oferta akceptowalna. Bandy do boisk treningowych i turniejowych pozwolą na ulepszenie i udoskonalenie procesów treningowych dla najmłodszych.