Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Poprzeczna, Wejhera, Admiralicji,


Opis projektu

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Poprzeczna, Wejhera, Admiralicji,
Na terenie ww. ulic brak jest kanalizacji deszczowej. Podczas intensywnych opadów deszczu piwnice domów i garaże są regularnie zalewane wodą z ulic. Poza tym, podczas intensywnych opadów deszczu, kanalizacja miejska wtłacza wodę z opadów do kanalizacji sanitarnej. W ten sposób piwnice domów i garaże zalewane są ściekami sanitarnymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach