Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Zdrowie i życie na wyciągnięcie ręki - dostęp do defibrylatorów AED dla wszystkich mieszkańców Malborka


Opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Malborka.
Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i występuje każdego roku (z różnych przyczyn) u około 350000 – 700000 osób. W Polsce liczba zgonów w wyniku nagłego zatrzymania krążenia to około 40000 rocznie.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie szans na uratowanie życia i zdrowia osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia jest czas udzielenia pomocy. Już po 3 minutach od zatrzymania krążenia w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian, natomiast 10 minut zatrzymania krążenia bez resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji prowadzi do śmierci. Im wcześniej zostanie udzielona pomoc, tym większe szanse na przeżycie poszkodowanego. W praktyce czas jaki upływa do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i podjęcia przez ratowników działań wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji defibrylacja wykonana w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może zapewnić przeżywalność na poziomie 50–70%. Można to osiągnąć poprzez realizację programów powszechnego dostępu do defibrylacji oraz rozmieszczenie AED w miejscach publicznych. Co ważne, użycie AED nie wymaga specjalnego przeszkolenia, gdyż urządzenie samo instruuje użytkownika jakie czynności należy wykonać.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zakupiono kilka urządzeń AED i zainstalowano w miejskiej przestrzeni publicznej. Jednakże wciąż jest wiele miejsc w Malborku, z których odległość do najbliższego defibrylatora AED wynosi powyżej 1 km (a w pewnych obszarach nawet ok. 1,5 km), co w praktyce wyklucza możliwość jego użycia w wymaganym czasie.
Niniejszy projekt zakłada zakup oraz instalację ośmiu urządzeń AED w miejscach, w których dostęp do aktualnie funkcjonujących w Malborku urządzeń jest utrudniony (m. in. w dzielnicach Wielbark, Południe, Czwartaki, Piaski oraz Kałdowo). Poniżej umieszczono proponowane lokalizacje urządzeń AED dobrane w taki sposób, aby każdy mieszkaniec Malborka miał dostęp do przynajmniej jednego urządzenia AED w promieniu około 500 metrów. Takie zagęszczenie powinno zapewnić dostępność do sieci urządzeń AED dla każdego potrzebującego. Z założenia dostęp do tych urządzeń ma być publiczny i całodobowy, przez 7 dni w tygodniu.
Proponowane usytuowanie defibrylatorów AED wyszczególniono poniżej (oraz zwizualizowano na załączonej mapie):
1. Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Hadyny
2. Okolice Powiatowego Urzędu Pracy oraz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji – ul. Armii Krajowej
3. Okolice Parafii Miłosierdzia Bożego w Malborku – ul. Broniewskiego
4. Okolice pasażu handlowego „Czerwona Torebka” – ul. Michałowskiego
5. Ulica Jagiellońska – Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem lub Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1
6. Okolice Stadionu Miejskiego – ul. Toruńska
7. Okolice Parafii Zesłania Ducha Świętego – ul. Nogatowa,
8. Szkoła Podstawowa nr 6 – ul. Tczewska

W ramach projektu przewiduje się również kampanię informacyjno-edukacyjną. Należy podkreślić, że każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której będzie potrzebował takiej pomocy, albo mógłby tej pomocy sam udzielić mając defibrylator AED "w zasięgu ręki".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 8 defibrylatorów AED (8x10000 zł)80 000 zł
2Zakup skrzynek montażowych oraz koszt instalacji (8x3000 zł)24 000 zł
3Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców16 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Wymiana elektrod (np. jeden zestaw elektrod kosztuje ok. 300 zł i wystarcza na dwa lata, należy je również wymieniać po każdej akcji ratunkowej) oraz wymiana baterii (nie wcześniej niż po 7-8 latach). Pamiętajmy przy tym, że ludzkie życie jest bezcenne.

Oceniam projekt pozytywnie, ale wymaga aktualizacji kosztów, ponieważ są zawyżone.

Uzasadnienie:
W roku 2020 na terenie miasta Malborka zostało zamontowanych 9 defibrylatorów AED firmy Philips Frx. Aby zachować jednolitość w infrastrukturze miejskiej kolejne defibrylatory powinny być zamontowane tej samej firmy. Z rozeznania, którego dokonałam wynika, że pomysłodawca prawdopodobnie zaplanował zakup defibrylatorów Defibtech Lifeline z ekranem lub bez ekranu, ponieważ one mają baterię, którą wymienia się po 7-8 latach. Jednakże defibrylatory tej firmy są znacznie droższe (bez ekranu to koszt 6.456,00 zł brutto sam defibrylator bez skrzynki/kapsuły), jak i koszt baterii jest wysoki (1940,00 zł brutto, a firmy philips 756,00 zł brutto (1.512,00 zł brutto przy założeniu wymiany co 8 lat). Koszt defibrylatora AED Philips Frx wraz z kapsułą, dodatkowym kluczem pediatrycznym i tablicą informacyjną to na dzień 06.06.2023 r. 7.100,00 zł. brutto. Ponadto defibrylator AED firmy Philips Frx ma potwierdzoną przez producenta pracę w wysokich temperaturach ujemnych.
Reasumując, koszt zakupu i montażu defibrylatorów AED firmy Philips Frx jest tańszy i generuje niższe koszty utrzymania w przyszłości, i w związku z tym koszty realizacji projektu (zgodnie z zapytaniem o cenę na dzień 06.06.2023 r.) przedstawiają się następująco:
1. zakup 8 defibrylatorów AED (defibrylator, klucz pediatryczny, tablica informacyjna): 8 x 5.100,00 zł = 40.800,00 zł.
2. zakup skrzynek montażowych oraz koszt instalacji: (8 x 2.000,00 zł) + (8 x 230,00 zł) = 17.840,00 zł
3. Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców (firma wyliczyła dla 150 osób przeszkolenie z obsługi defibrylatora i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej): 16.000,00 zł
RAZEM: 74.640,00 zł.
Defibrylatory mogą być montowane wyłącznie na terenie lub budynku należącym do Miasta Malborka. Zatem wskazane lokalizacje w porozumieniu z Projektodawcą będą szczegółowe skonsultowane, zweryfikowane.

Załączniki