Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Strefa aktywności dla dzieci w dzielnicy Międzytorze - Plac Zabaw Fantazji


Opis projektu

Cel Projektu:
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy dla dzieci w dzielnicy, gdzie obecnie brakuje takich miejsc. Plac zabaw będzie zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby rozwojowe i rekreacyjne dzieci, zapewniając im możliwość interakcji społecznej, ruchu i kreatywności.

Opis wykonanych działań:

Analiza potrzeb: Przeprowadzimy badanie, które pozwoli nam zrozumieć oczekiwania i potrzeby dzieci oraz ich rodziców w zakresie placu zabaw. Będziemy również konsultować się z ekspertami ds. projektowania placów zabaw, aby dostosować nasze rozwiązania do najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa.
Projektowanie: Na podstawie zebranych danych i analizy potrzeb opracujemy projekt placu zabaw. Zadbanie o różnorodność elementów, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, drabinki i piaskownice, aby zapewnić różne formy zabawy i rozwój różnych umiejętności.
Budowa infrastruktury: Przystąpimy do budowy placu zabaw zgodnie z naszym projektem. Skonstruujemy solidne fundamenty, zamontujemy urządzenia i zapewnimy niezbędne ogrodzenia i oznaczenia bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo: Wszystkie elementy placu zabaw będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zamontujemy miękką nawierzchnię, aby zapewnić amortyzację podczas upadków i uniknąć obrażeń. Przeprowadzimy również regularne inspekcje i konserwację, aby utrzymać plac zabaw w bezpiecznym stanie.
Estetyka i otoczenie: Zadbamy o estetykę placu zabaw poprzez dobór kolorów, wzorów i tematów atrakcji, aby stworzyć przyjazne i atrakcyjne środowisko dla dzieci. Zagospodarujemy również otoczenie placu zabaw, dodając ławki, kosze na śmieci i roślinność, aby stworzyć przyjazne miejsce dla rodzin.
Informowanie i promocja: Poinformujemy lokalną społeczność o nowym placu zabaw i jego funkcjonalnościach. Wykorzystamy różne kanały komunikacji, takie jak ogłoszenia w dzielnicowych gazetach, plakaty i media społecznościowe, aby zapewnić maksymalną widoczność i zaprosić rodziny z całej dzielnicy do korzystania z placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Analiza potrzeb i konsultacje z ekspertami5 000 zł
2Projektowanie10 000 zł
3Urządzenia na placu zabaw80 000 zł
Łącznie: 95 000 zł