zadanie nr 2

2. Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci


Opis zadania

To jest drugi etap rewitalizacji parku miejskiego, który został zapoczątkowany w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Obecnie wizerunek parku w znacznym stopniu poprawiła się. Park ten jest miejscem bardzo lubianym i licznie odwiedzanym, szczególnie przez osoby starsze. Jednakże potrzebna jest kontynuacja zadania poprzez poprawienie nawierzchni ścieżek. Ich poprawa stworzy dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów itp. lepsze warunki.
Ponadto wskazane jest większe wyposażenie placu zabaw o nowe urządzenia z myślą o najmłodszych dzieciach. Im park jest lepiej zagospodarowany i wyposażony (wystarczająca ilość ławek, ogródki jordanowskie, kawiarnia, scena itp.), tym większe nim zainteresowanie, szczególnie matek z dziećmi i osób w wieku 50 - 60 lat.

Szacunkowy koszt realizacji

195.000 zł