projekt nr 12

12. Osiedlowe Centrum Aktywności - Osiedle Południe


Lokalizacja

ul. Michałowskiego
Działka 16/374

Opis projektu

Zadanie polegające na rozszerzeniu dotychczasowo działającej strefy, która zawiera siłownię zewnętrzną oraz strefę do wyprowadzania zwierząt. Planowane działania polegać będą na wykorzystaniu pozostałej części terenu działki nr 16/374 przy ulicy Michałowskiego poprzez wybudowanie dużego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku co zapewni uatrakcyjnienie już istniejącej tam infrastruktury dla wszystkim mieszkańców miasta.

Dobra lokalizacja, dostępność oraz duży teren pozwoli na jego pełne wykorzystanie.

Niezbędne prace to:
- przygotowanie powierzchni bezpiecznej lub wysypanie terenu piaskiem pod budowę wybranych konstrukcji
- ogrodzenie terenu celem zapewnienia bezpieczeństwa
- zainstalowanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej: 4 kosze na śmieci, 4-6 ławek, 2 kosze na nieczystości zwierząt wokół placu, stojak na rowery
koszt małej architektury
- wybór zestawów placu zabaw oraz ich montaż

Po dokonaniu analizy różnych miejsc, można śmiało stwierdzić, iż tworzenie wielu małych placy zabaw jest niekorzystne. Koszta utrzymania konstrukcji czy wymiany pisaku często przekracza możliwości finansowe wspólnot czy spółdzielni, dlatego też  rozbudowa terenu z już dobrze funkcjonującą siłownią zewnętrzną spowoduje jeszcze większe zainteresowanie mieszkańców, co pozwoli na integrację lokalnej społeczności oraz stanie się korzystniejsze finansowo by utrzymać jeden bądź dwa duże place w takich miejscach, które są dostępne dla dużej ilości osób na danym osiedlu.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

150 tysięcy złotych

Lokalizacja realizacji projektu została zmieniona na działkę nr 13/11 przy ul. Kwiatkowskiego