projekt nr 3

3. Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły” Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej


Lokalizacja

Malbork, działka nr 72 obr. 11 przy ul. Jagiellońskiej (fragment działki zaznaczono na załączniku z mapą)

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejścia przez jezdnię na ulicy Jagiellońskiej - na przedłużeniu ciągu pieszego między ul. Mickiewicza a 17 Marca. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych możliwa będzie dzięki:  wymalowaniu „zebry”, ustawieniu znaków drogowych informujących o przejściu dla pieszych i montażu mikroprogów zwalniających. Z przyległego ciągu pieszego korzystają między innymi rodzice prowadzący dzieci do pobliskiego przedszkola oraz uczniowie uczęszczający do szkół: podstawowej i ogólnokształcącej, a także wielu mieszkańców miasta. Nieoznakowane przejście przez ulicę Jagiellońską jest bardzo niebezpieczne. Z obu stron zasłonięte jest śmietnikami, dodatkowo widoczność ogranicza zlokalizowany tam kiosk i drzewa. W pobliżu przejścia parkuje wiele samochodów i często pieszy musi wyjść zza samochodu bezpośrednio na ulicę, aby zobaczyć, czy można bezpiecznie przejść. Dodatkowo brak oznakowania przejścia powoduje, iż kierowcy jadą ul. Jagiellońską z dużą prędkością i w ostatniej chwili hamują przez pieszymi. Uzasadnieniem budowy przejścia jest poprawa bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci oraz wcześniejsze poinformowanie kierowców o możliwości wtargnięcia na jezdnię w tym miejscu.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

25.000 zł

Projekt został przeszacowany. Koszt po weryfikacji - 7.000 zł.