projekt nr 5

5. PIKNIK PARK - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców


Skrócony opis

PIKNIK PARK - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu trawiastego, tzw. "polany" w parku miejskim poprzez wykonanie pkinik parku z altanami i paleniskami z ławkami, ławostołami, leżakami miejskimi, koszami na psie nieczystości i drewnianym placem zabaw, ogrodzeniem, śmietnikami oraz stojakami na rowery.
Teren ten może stać się doskonałym miejscem bezpiecznego relaksu i aktywnego spędzania wolnego czasu z najbliższymi. Polana jest terenem z ogromnym potencjałem, a dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu przemieni się w leśną oazę niedaleko centrum miasta. Poprzez swoje wyjątkowe ukształtowanie terenu i specyfikę geograficzną zdaje się być naturalnie wydzielonym miejscem na piknik, ognisko czy grilla. Każdy z nas, mieszkańców, ale także odwiedzających miasto gości, będzie mógł skorzystać z kompleksu również w niepogodę, dzięki zamontowanym, zadaszonym altanom. Zdaje się to być także idealnym miejscem na integracje szkolne czy miejskie festyny.
* Altany:
- altana z ławostołami oraz paleniskiem do grillowania z gontem, 2 sztuki - koszt 64.000 zł
- altana z ławostołami, przy każdej altanie wykonane palenisko wraz z ławkami, 2 sztuki - koszt 20.000 zł
* Ławki z oparciami, 10 sztuk - koszt około 5.000 zł
* Ławki bez oparć, 15 sztuk - koszt około 6.500 zł
* Kosze na psie nieczystości, 5 sztuk - koszt około 4.500 zł
* Śmietniki drewniane, 15 sztuk - koszt około 5.000 zł
* Leżaki miejskie, 6 sztuk - koszt około 10.000 zł
* Ogrodzenie drewniane z pali - około 180 metrów - około 10.000 zł
* Stojak na rowery, 4 sztuki po 4/5 miejsc - około 2.500 zł
* Plac zabaw - koszt około 30.000 zł
* Monitoring - koszt około 42.500 zł

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

200.000 zł

Uwag brak