projekt nr 11

11. Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w Malborku


Skrócony opis

Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 6 w Malborku

Opis projektu

Umieszczenie placu zabaw na terenie szkolnym ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Umożliwia dzieciom na miłe spędzenie czasu, zabawę między lekcjami jak i po nich.
Dzięki zmodernizowaniu placu zabaw, dzieci zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce, jakim jest plac zabaw, znacznie przyczynia się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami.
Nowy plac zabaw przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Swoim wyglądem, formą wkomponuje się do warunków otoczenia i poprawi jego estetykę.
Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Szacunkowe koszty poszczególnych części realizacji projektu

80.000 zł

Nie wniesiono uwag