projekt nr 7

7. Park Wszystkich Mieszkańców przy ul. Ciepłej


Lokalizacja

Park Miejski przy ul. Ciepłej w Malborku, dz. nr 23/2 obręb 4, teren stanowi własność gminy.

Opis projektu

Przedsięwzięcie zakłada kontynuację rewitalizacji fragmentu parku miejskiego przy ul. Ciepłej. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego pozyskanym w pierwszej edycji wizerunek parku w znacznym stopniu się poprawił, jednakże duża przestrzeń wymaga jeszcze zagospodarowania. Park ten jest miejscem coraz bardziej lubianym i licznie odwiedzanym, szczególnie przez całe rodziny.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące potrzeby mieszkańców: potrzebę bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla całych rodzin wśród zadbanej przestrzeni zielonej oraz
potrzebę budowania miejsca podkreślającego historyczną wartość okolicy.
W związku z powyższym w ramach kontynuacji zadania planuje się:
- poprawienie nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych i opcjonalnie wyposażenie ich fragmentu w kilka elementów uatrakcyjniających jazdę na rowerze/rolkach (np. niewysokie wzniesienia, niejednolita nawierzchnia ect.)
- odtworzenie historycznego zegara słonecznego i zagospodarowanie przestrzeni aktywności wokół niego - wykorzystanie ukształtowania przestrzeni na lokalizację infrastruktury do wypoczynku poprzez
stworzenie strefy piknikowania (odnowa trawnika, miejsca do rozłożenia koca na trawie, postawienia prywatnego grilla, postawienie żywej altany z wierzby, regału do bookcrossingu ect.)
- wyposażenie placu zabaw o nowe urządzenia z myślą o najmłodszych dzieciach, w tym osobach niepełnosprawnych (usuniecie starych, niebezpiecznych huśtawek na rzecz nowych, w tym gniazd, wprowadzenie do przestrzeni elementów gwarantujących kreatywne spędzanie czasu przez dzieci, w tym gier edukacyjnych dedykowanych obszarom parkowym)
Miejsca zabaw dla dzieci powinny być wykonane z naturalnych materiałów, zapewniać bezpieczeństwo i budzić kreatywność dzieci. Proponuje się odejście od „katalogowych” i powszechnie stosowanych rozwiązań. Infrastruktura powinna być zróżnicowana pod względem wieku dzieci. Dodatkowo  strefa powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie do przestrzeni m.in. huśtawki integracyjnej oraz integracyjnej piaskownicy z uwzględnieniem możliwości dotarcia do w/w urządzeń przez osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich.
- odtworzenie istniejącej kiedyś w przestrzeni parku wioski indiańskiej z naturalnych materiałów
- zagospodarowanie zieleni, w tym nasadzenia drzewami gatunków rodzimych w ramach uzupełnień założeń alejowych
- stworzenie wybiegu dla psów (w tym śmietnik na psie odchody)
- zainstalowanie elementów małej architektury, w tym ławek dospołecznych, oraz stojaków na rowery
- uzupełnienie istniejącego oświetlenia głównych ciągów komunikacyjnych
- stworzenie małej ekspozycji dotyczącej historii parku (tablice przy schodach.)
- stworzenie przestrzeni aktywności twórczej przy schodach.
Cd. w załączniku.

Dostępność

Realizacja projektu będzie służyła wszystkim mieszkańcom poprzez stworzenie strefy piknikowania, zainstalowanie elementów małej architektury, w tym ławek dospołecznych oraz stojaków na rowery, stworzenie małej ekspozycji dotyczącej historii parku, uzupełnienie istniejącego oświetlenia głównych ciągów komunikacyjnych oraz zakup nowego sprzętu zabawowego i odtworzenie wioski indiańskiej z pewnością przyciągnie dzieci z różnych grup wiekowych. Remont nawierzchni alejek pozwoli na bezpieczne spacery nie tylko osób starszych, ale również rodzin z dziećmi, umożliwi bezpieczną jazdę na rowerze oraz bieganie wszystkim aktywnie spędzającym czas mieszkańcom. Opiekunowie czworonogów będą mieli wygrodzoną toaletę dla psów, co pozwoli zachować czystość w strefach zabaw dla dzieci i młodzieży. Ponadto zostanie zakupiona huśtawka oraz piaskownica przystosowana do zabawy dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń publiczna będzie Parkiem Wszystkich Mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowej15 000 zł
2Wymiana nawierzchni asfaltowej alejek na mineralną oraz poprawa stanu fragmentu nawierzchni asfaltowej92 000 zł
3Zakup urządzeń zabawowych40 000 zł
4Ekspozycja historyczna na istniejących tablicach3 000 zł
5Strefa aktywności twórczej30 000 zł
6Wioska indiańska7 000 zł
7Zagospodarowanie zieleni5 000 zł
8Stworzenie wybiegu dla psów1 500 zł
9Zakup małej architektury6 500 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Bieżące remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, koszenie trawy.

Projekt zakwalifikowany do głosowania mieszkańców.