projekt nr 14

14. Wykonanie oświetlenia ulicy Sympatycznej


Lokalizacja

ul. Sympatyczna w Malborku, osiedle Wielbark, działka Nr 197/3 oraz 198/2.

Opis projektu

Wykonane zostanie oświetlenie na ul. Sympatycznej w Malborku. Cele projektu jest zapewnienie lepszego bezpieczeństwa mieszkańców zarówno ulicy Sympatycznej jak również pozostałych mieszkańców Malborka poruszających się po niej. Przyczyni się również do bezpieczniejszego poruszania się pieszym, a w szczególności dzieciom i młodzieży idącej do i ze szkół. Należy podkreślić, że w tym roku wykonano połączenie ul. Sympatycznej z Włościańska co stanowi duży skrót dla mieszkańców oraz dzieci i młodzieży idącej do szkół.

Dostępność

Projekt będzie służył zarówno mieszkańcom ul. Sympatycznej jak również mieszkańcom sąsiadujących ulic oraz wszystkim mieszkańcom i osobom poruszającym się ul. Sympatyczną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie linii energetycznej25 000 zł
2Słup oświetleniowy - 7 szt.14 000 zł
3Oprawa LED - 7 szt.700 zł
4Wysięgnik do lampy - 7 szt.1 500 zł
5Uziemienie1 500 zł
6Projekt4 000 zł
Łącznie: 46 700 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje coroczne koszty energii na oświetlenie ulicy.

Projekt został zakwalifikowany do głosowania.

Załączniki