projekt nr 12

12. Sieć deifibrylatorów AED może uratować życie.


Lokalizacja

Urządzenia zostaną rozmieszczone w miejscach ogólnodostępnych należących do gminy miejskiej Malbork.
Miejsca zaznaczone na mapie są miejscami orientacyjnymi.
Wszystkie miejsca znajdują się na zewnątrz, żadne nie wymaga wejścia do budynku..
Rozmieszczenie urządzeń:
1.Dworzec PKP - przed głównym wejściem.
2. Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 54.
3. okolice trybun przy Wałach von Plauena, ul. Parkowa/Narutowicza.
4. Szkoła Łacińska na Starym Mieście.
5. Wieża Ciśnień przy Placu Słowiańskim (pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym).
6. okolice dawnego Cechu Rzemiosł przy ul. Sienkiewicza.
7. okolice komendy policji przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a.
8. okolice wejścia na targowisko miejskie i lodowisko, ul. Targowa.
9. okolice kompleksu sportowego na oś. Południe oraz SP5 - skrzyżowanie ul. Kwiatkowskiego i ul. Kotarbińskiego.
10. okolice placu św. Urszuli Ledóchowskiej.
11. okolice SP3 i nowej hali sportowej, skrzyżowanie ul. św. Faustyny Kowalskiej i ul. J. Kochanowskiego.
12. okolice Cmentarza Komunalnego na Wielbarku.
13. okolice Powiatowego Urzędu Pracy oraz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej.
14. Kałdowo - okolice ronda przy sklepie Biedronka.
15. Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Parkowej.
16. okolice stadionu miejskiego - ul. Toruńska i ul. Sportowa.
17. dzielnica Piasko - okolice centrum handlowego przy ul. Koszykowej.

Opis projektu

Projekt, który może uratować życie każdemu z nas!
Zadanie związane jest bezpośrednio z bezpieczeństwem życia Malborczyków, szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy nawet 700 000 osób rocznie. Udzielenie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest kluczowym etapem udzielania pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Ogólnoświatowe standardy określają tzw. "łańcuch przeżycia", którym pierwsze dwa ogniwa to reakcja świadków oraz wdrożenie defibrylacji. Stąd pomysł na stworzenie sieci defibrylatorów w Malborku. W ramach zadania zostanie zakupionych 17 urządzeń AED - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Urządzenia zostaną rozmieszczone na terenie miasta Malborka, w miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób. Na mapce zaznaczone są orientacyjne punkty zamontowania urządzeń, które na etapie ewentualnej realizacji będą doprecyzowane z profesjonalną firmą zewnętrzną zajmującą się kompleksową obsługą publicznych AED. Urządzenia AED będą usytuowane na zewnętrznych ścianach budynków lub jako osobne słupy, na których oprócz defibrylatora będzie zamieszczona instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Będą to miejsca publiczne, z dostępem 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
Projekt zakłada zakup urządzeń wraz z ich montażem, podłączeniem i zabezpieczeniem oraz kampanię informacyjno-edukacyjną.
Uważamy, że projekt zdecydowanie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Założeniem projektodawców jest ogólnodostępność urządzeń w miejscach publicznych i często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.
AED (ang. Automated External Defibryllator) jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, ocenia rytm serca i decyduje, czy należy wykonać defibrylację czy też nie, Urządzenie to wydaje polecenia osobie, która udziela pierwszej pomocy.Jeśli trzeba, urządzenie po naciśnięciu jednego tylko przycisku wydziela impuls elektryczny prądu stałego, który ma na celu przywrócenie prawidłowej akcji serca. Dzięki zastosowaniu AED możemy uratować komuś życie! Badania wykazują, że wczesne użycie AED w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia poprawia rokowania przeżycia nawet do 75%. Niewątpliwą zaletą jest możliwość używania urządzenia przez osoby bez przeszkolenia medycznego, gdyż samo urządzenie krok po kroku prowadzi przez proces resuscytacji. Ze statystyk wynika, że w roku 2018 na terenie Malborka z urządzeń AED mogłoby skorzystać aż 9 osób, którym serce przestało pracować i mogłyby dziś żyć.
Edukacja w zakresie dostępności i używalności AED jest coraz większa, często dowiadujemy się z mediów ogólnopolskich, że "AED uratowało czyjeś życie". Projekt zakłada zamontowanie urządzenia aż w 17 miejscach w Malborku- wydaje się, że to dużo. Jednak planując ich rozmieszczenie wzięliśmy pod uwagę miejsca, w których odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. W wielu polskich miastach, nawet sąsiednich można znaleźć AED. W Malborku jest tylko w Muzeum Zamkowym o czym mało osób wie i w Jednostce Wojskowej.
W ramach wniosku zostaną zostaną też wydane informatory dla mieszkańców, które trafią do wszystkich skrzynek pocztowych. Informator będzie zawierał w sobie instrukcję udzielania pierwszej pomocy, instrukcję użycia AED oraz spis telefonów ratunkowych i mapa rozmieszczenia defibrylatorów.
*Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i pokazują jak wygląda zamontowane w różnych formach podstawowe urządzenie AED.

Dostępność

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Wszystkie urządzenia będą w miejscach publicznych i ogólnodostępnych.
Nie ma kryteriów związanych z wiekiem, płciom, miejscem zamieszkania ani żadnych innych. Każdy może użyć AED i kogoś uratować a także każdy może potrzebować pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 17 defibrylatorów (17 x 6 500 zł)110 500 zł
2Zakup skrzynek montażowych i słupów (17 x 1 500 zł)25 500 zł
3Koszt montażu (17 x 500 zł)8 500 zł
4Kampania edukacyjno - informacyjna10 000 zł
Łącznie: 154 500 zł

Opis realizacji

Projekt będzie realizowany do kwoty pozostałej z puli 400.000 zł czyli maksymalnie do kwoty 60.200 zł.

Postęp realizacji

Projekt będzie realizowany do kwoty pozostałej z puli 400.000 zł czyli maksymalnie do kwoty 60.200 zł.

Projekt został zakwalifikowany do głosowania

Załączniki