projekt nr 10

10. Budowa placu zabaw na Wielbarku


Lokalizacja

Malbork - Wielbark, działka nr 158 / 91 przy ul. Wincentego Pola (fragment działki zaznaczono na załączniku z mapą)

Opis projektu

Celem zadania ma być budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 0 -12lat uwzględniająca również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw zlokalizowany będzie na terenach sportu i rekreacji w dzielnicy Wielbark. Na terenie tym zlokalizowane są już: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki, siłownia zewnętrzna, rampa do jazdy na deskorolkach, stół do ping – ponga, górka saneczkowa oraz kilka urządzeń na placu zabaw. Urządzenia te jednak charakteryzują się dużym stopniem zużycia, nie spełniają obowiązujących norm dla wyposażenia placów zabaw, a nawierzchnia pod nimi nie spełnia obowiązujących wymagań dla nawierzchni bezpiecznych. Teren wyposażony jest w małą architekturę (ławki, śmietniki), posiada alejki z kostki betonowej. W dzielnicy Wielbark nie ma żadnego placu zabaw umożliwiającego swobodną rekreację dzieci.Plac będzie posiadał wydzielone strefy: teren do zabaw dla dzieci młodszych i dzieci z niepełnosprawnościami, teren do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci starszych, ciąg komunikacyjny z kostki betonowej łączący plac z istniejącym ciągiem pieszym  oraz tereny zieleni do swobodnych zabaw. Na placu zabaw, poza urządzeniami służącymi rekreacji dzieci i młodzieży znajdować się będą również dodatkowe miejsca dla opiekunów – ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnia placu zabaw będzie wykonana z różnych materiałów: nawierzchnia żwirowa, z kostki betonowej, trawnik. Wykonanie nawierzchni trawiastej i z kostki betonowej jest niezbędne, aby użytkownicy mogli poruszać się po placu na wózkach inwalidzkich oraz został zapewniony dostęp dla opiekunów z małym dzieckiem w wózku. Jednocześnie nawierzchnia żwirowa pod urządzeniami pomaga uniknąć wielu uszkodzeń ciała – zadrapań, złamań i innych uszkodzeń ciała u dzieci i młodzieży bawiącej się na placu. Plac zabaw będzie wyposażony w specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o integracji wszystkich użytkowników. Z uwagi na przeznaczenie tych zabawek i urządzeń urządzenia będą kupowane u producentów posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Dzięki specjalnym urządzeniom wyposażonym w oryginalne konstrukcje oraz w unikalne panele edukacyjne, wszystkie dzieci zarówno młodsze, jak i te starsze będą mogły stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnej energii. Podstawowymi elementami placu zabaw będą: 1.piaskownica ze stolikiem (dostępna dla dzieci na wózkach inwalidzkich), 2.bujaki na sprężynach, w tym jeden z oparciem, 3.karuzela tarczowa dostępna dla osób z niepełnosprawnością, 4.huśtawka „bocianie gniazdo”, 5.huśtawka podwójna „mix – deseczka + koszyk”, 6.huśtawka „ważka” ,7.zestawy zabawowy mały: zestaw z panelami edukacyjnymi / grami / instrumentami muzycznymi – dostępny dla dzieci o ograniczonych możliwościach (do 3 lat) i dzieci z niepełnosprawnością, 8.zestawy zabawowy duży wyposażony w wieże połączone ze sobą tunelami i mostami z lin, trapyruchome, drabinki, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie.Uzasadnienie budowy placu zabaw jest proste. Wielbark, a zarazem miasto Malbork potrzebuje atrakcyjnego i nowoczesnego dużego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku, o różnym stopniu rozwoju i posiadających różne formy niepełnosprawności. Dodatkowo plac zabaw będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Dostępność

Dzieci młodsze i starsze z opiekunami, całe rodziny, grupy znajomych z dziećmi, dzieci z niepełnosprawnościami, młodzież. Plac zabaw będzie pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych5 000 zł
2Zmiana lokalizacji urządzeń i rozbiórki10 000 zł
3Nawierzchnie bezpieczne50 000 zł
4Wyposażenie w urządzenia 100 000 zł
5Wyposażenie w małą architekturę 15 000 zł
6Ogrodzenie terenu20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Obowiązkowe okresowe przeglądy placu zabaw ok 1000 zł/rocznie i późniejsze koszty ewentualnych konserwacji urządzeń zabawowych zużytych podczas użytkowania,  ok 1000 zł/rocznie

Projekt zakwalifikowany do głosowania

Załączniki

mapa-bo2020.pdf