Szczegóły projektu

Wykonanie oświetlenia ulicy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3


Lokalizacja

Odcinki ulic Hadyny i Malinowskiego znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku.

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia od skrzyżowania ulicy Malinowskiego z ulicą Konopackiej i dalej ulicą Hadyny w kierunku szkoły do ulicy Kochanowskiego.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy, pieszych, dzieci i młodzieży poruszającej się do szkoły oraz uczestników spotkań pozalekcyjnych w szkole. Odcinek ulicy Hadyny i Malinowskiego jest istotną częścią ciągu komunikacyjnego do szkoły i stanowi skrót dla mieszkańców osiedla Słupecka w kierunku osiedla Południe. Ta droga jet nieoświetlona i stwarza zagrożenie dla pieszych i pobliskich mieszkańców..

Dostępność

Projekt będzie służył okolicznym mieszkańcom, dzieciom i młodzieży szkolnej i wszystkim osobom poruszającym się ulicami w sąsiedztwie szkoły SP3.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 5 lamp15 000 zł
2Robocizna5 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje coroczne koszty energii na oświetlenie.