projekt nr 7

7. Wykonanie oświetlenia ulicy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3


Lokalizacja

Odcinki ulic Hadyny i Malinowskiego znajdujące się przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Malborku.

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia od skrzyżowania ulicy Malinowskiego z ulicą Konopackiej i dalej ulicą Hadyny w kierunku szkoły do ulicy Kochanowskiego.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy, pieszych, dzieci i młodzieży poruszającej się do szkoły oraz uczestników spotkań pozalekcyjnych w szkole. Odcinek ulicy Hadyny i Malinowskiego jest istotną częścią ciągu komunikacyjnego do szkoły i stanowi skrót dla mieszkańców osiedla Słupecka w kierunku osiedla Południe. Ta droga jet nieoświetlona i stwarza zagrożenie dla pieszych i pobliskich mieszkańców..

Dostępność

Projekt będzie służył okolicznym mieszkańcom, dzieciom i młodzieży szkolnej i wszystkim osobom poruszającym się ulicami w sąsiedztwie szkoły SP3.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 5 lamp15 000 zł
2Robocizna5 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje coroczne koszty energii na oświetlenie.

W końcu roku 2018 wykonany został projekt budowy oświetlenia od skrzyżowania ul. Malinowskiego z ul. Konopackiej do ul. Hadyny i dalej ul. Hadyny do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego. Zakres robót przewiduje ułożenie linii kablowej wraz z ustawieniem 15 słupów z oprawami. Koszt wykonania zadania 173 000,00 złotych brutto na grudzień 2018 roku. Na dzień dzisiejszy projekt wymaga aktualizacji na nowych mapach ze względu na nowe uzbrojenie terenu. Koszt uzyskania aktualnej mapy wraz z aktualizacją projektu i uzgodnień branżowych wyniesie około 8 - 10 tys. złotych. Przewidywany koszt wykonania oświetlenia w planowanym zakresie na rok 2021 wyniesie szacunkowo około 200 tysięcy złotych.