projekt nr 6

6. Utworzenie ciągu komunikacyjnego na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego


Lokalizacja

Ciąg komunikacyjny, który miałby powstać to na miejscu obecnej czarnej szlaki, która się zapada.

Opis projektu

Na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego do pewnego momentu jest asfalt . Następnie jest czarna szlaka na długości ok 3 km. Jest to zaniedbanie urzędu około 20 lat . Po opadach deszczu nie ma możliwości normalnie przejść - jest błędu. Występuje też dużo kolein - co utrudnia poruszanie się. Ciąg komunikacyjny zapewniłby mieszkańcom sposób poruszania się na w/w ulicy.

Dostępność

Projekt w głównej mierze będzie służył mieszkańcom w/w ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup plyt, kostki brukowej10 000 zł
2robocizna5 000 zł
3zakup cementu, piasku 8 000 zł
Łącznie: 23 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Ze względu na koszty realizacji projekt został przeniesiony do projektów "dużych". Od decyzji Zespołu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia publikacji decyzji.